Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

16. 05. 2018

 

Daniel Šutek, narodený 29. 08. 1977

Juraj Šutek, narodený 23. 11. 1953

Juraj Šutek, narodený 08. 07. 1979

Radimír Šutek, narodený 06. 08. 1978

Božena Šuteková, narodená 28. 12. 1957

         

Miestom nového trvalého pobytu sú   Piešťany.

 

Piešťany,  16. 05. 2018

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Zodpovedá: Daniela Juricová

Späť