Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

02. 05. 2018

 

Daniela Černá, narodená 13. 07. 1987

Adriana Černá, narodená 10. 11. 2011

                                                                                            

        

Miestom nového trvalého pobytu sú   Piešťany.

 

Piešťany,  02. 05. 2018

 

Vyvesené: 3. 5. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Zodpovedá: Daniela Juricová

Späť