Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o vyzdvihnutí doporučenej zásielky občanom, ktorí majú trvalý pobyt mesto Piešťany

O z n  á  m  e  n  i e

        

M e s t s k ý   ú r a d   P i e š ť a n y  -  referát evidencie obyvateľstva oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt mesto Piešťany, aby si vyzdvihli doporučené zásielky na evidencii obyvateľov Mestského úradu v Piešťanoch

 

do  15  dní  od  vyvesenia

 

Patrik              Ridl                             René               Vrábel

Ján                  Badinka                     Ingrid              Badinková

Denisa            Gregorová                 Peter               Vrábel

Emília              Adamove                   Ľubomír        Bačík

Jozef               Gono                          Miloš              Fischer

Bronislav        Danihel                     

           

V Piešťanoch  dňa   16. 05. 2018

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Zodpovedá: Daniela Juricová

Späť