Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o vyzdvihnutí doporučenej zásielky občanom, ktorí majú trvalý pobyt mesto Piešťany

O z n  á  m  e  n  i e

        

M e s t s k ý   ú r a d   P i e š ť a n y  -  referát evidencie obyvateľstva oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt mesto Piešťany, aby si vyzdvihli doporučené zásielky na evidencii obyvateľov Mestského úradu v Piešťanoch

 

do  15  dní  od  vyvesenia

 

Ľubica            Vatolíková                  Tibor             Lukáč

Daniela           Pazúriková                Barbora         Biharyová

Richard          Kudrík                         Veronika       Halásová

Igor                 Hrubec                       Peter              Ondrášik

Dominika       Faiz                            Marek             Janáček

Silvia              Hesková                    

               

V Piešťanoch  dňa   09. 05. 2018

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 23. 5. 2018

Zodpovedá: Daniela Juricová

Späť