Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh - Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

O z n a m

 

Mestský úrad Piešťany oznamuje obyvateľom mesta,  že v rozpočte mesta Piešťany na rok 2018 je vyčlenených 20 000 eur na participatívny rozpočet a dňa 8. februára 2018 bude jedným z bodov programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Piešťany: www.piestany.sk.

Po schválení Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 mestským zastupiteľstvom môžu obyvatelia mesta predkladať svoje projekty v termíne od 17. februára 2018 do 18. marca 2018.

 

 

                                                                                                        Ing, Eduard Strapatý, v.r.

prednosta MsÚ Piešťany


Návrh - Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

Vyvesené: 15. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: JUDr. Lívia Damboráková

Späť