Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Na území mesta sa nachádzajú 1 jasle, 5 materských škôl, 7 základných škôl, 7 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 3 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004.

materské školy, jasle

Materská škola Piešťany

Materská škola Ružová ul.

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005. 
Elokovaná trieda A. Dubčeka 11 Piešťany. Riaditeľka : Eva Macánková
Zástupkyňa riaditeľky: Alena Miklíková.

Materská škola Piešťany

Materská škola, E. F. Scherera

Materská škola, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany má od 01. 01. 2015 udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt so sídlom na E. F. Scherera 40 v Piešťanoch.

Riaditeľ školy: Bc. Marta Slivová
Zástupca riaditeľa školy: Alena Kollárová

Materská škola Piešťany

Materská škola, Valová ul.

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Majerčíková

Elokované triedy so sídlom Považská 1, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Marta Hudcovičová
Telefón: 033/7622682

Elokované triedy so sídlom Detvianska 46, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Trvalcová

Telefón: 033/7626862

Materská škola Piešťany

Materská škola, Staničná ul.

Riaditeľ školy: PaedDr. Jaroslava Tarabová
Zástupca riaditeľa školy: Adriana Sokolová

Elokované triedy so sídlom Zavretý kút 6, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Jana Remiášová

Od 01. 07. 2005 má Materská škola, Staničná 2, 921 01 Piešťany udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt s elokovanou triedou Materská škola - Zavretý kút č. 6, 92101 Piešťany.

Materská škola 8.mája Piešťany

Materská škola, ul. 8. mája

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005.
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Zástupca riaditeľa školy: Darina Vrtíková
Elokovaná trieda so sídlom 8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová