Obsah

Späť

2. zasadnutie MsZ konané dňa 22.03.2018

Interpelácie poslancov

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany,

konaného dňa 22. marca 2018

                                               

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

         Mám tu len niekoľko vecí, na ktoré ma upozornili občania, takže, ako som dneska spomínal, pri keď sme riešili aj mestskú políciu, tak som hovoril o nezmyselnom značení, tak 1) jedno z toho je pred hotelom Magnólia, ako sa vchádza na Ulicu Nábrežie Ivana Krasku, tak tam je značka zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel, bolo by dobre ju posunúť o pár metrov ďalej smerom ku tej križovatke, tým by sa vytvorili parkovacie miesta, taký podnet.

2) Taktiež, na Furdekovej ulici je zákaz zastavenia – zóna, s tým, že na blízkej Hviezdoslavovej ulici ešte stále tento zákaz platí, ale nie je tam žiadna značka, to znamená, že občan, ktorý tam parkuje, o tom absolútne nevie, je dobre tam umiestniť ďalšiu značku.

3) Taktiež, pri Kruhovke na Floreáte je pri spojení obchodu Kruhovka s Dubčeka – tou komunikáciou, tam ide zadom taká komunikácia okolo tej fontány, ktorá tam je, tak – síce je tam daný na konci tej komunikácie pri Kruhovke daný stĺpik, ale ten stĺpik nestačí, pretože tam je totálne rozjazdená tráva, to znamená, že tam prechádzajú autá, takže na trávnik treba vysadiť nejaké kroviny, aby tam neprechádzali autá.

4) Taktiež pri Kruhovke treba riešiť taktiež autá, ktoré tam parkujú. Buď tam treba nejaké spraviť parkovacie pruhy alebo treba dať stĺpik a chcem ešte upozorniť na to, že je tam nefunkčná, resp. značka, ktorá už nemá žiadnu informatívnu hodnotu, pretože značka parkovisko, ale nie je ani poriadne čitateľná nie je tam absolútne nič vidieť, takže treba ju nahradiť novou, alebo odstrániť.

A ešte som chcel jednu vec, a to je, že dneska tu hovorili občania, v tej časti, v ktorej môžu vystupovať, o tom, že aj o situácii na Bratislavskej ulici, nebezpečných situáciách, ktoré tu vznikajú, to znamená, že či má mesto pripravený, je to otázka, či má mesto, pripravený nejaký scenár, čo by sa dalo spraviť s tou situáciou, keďže Bratislavská cesta je vyššie položená ako chodník, ktorý ide súbežne s ňou popri panelákoch, to znamená, vieme, že tam bola tá tragická nehoda pred nejakými rokmi, auto vyletelo a zrazilo chodcov, možno by to vyriešili zvodidlá, resp. nejaká zábrana, ktorá by nedovolila autu vniknúť na chodník, ktorý sa nachádza pod touto cestou. Takže, len toľko.                                

Ďakujem.

 (prepis zvukového záznamu)

 

                      1), 2), 3), 4) B. Palkechová

 

Spracovala: Ing. Zlatica Tapferová

 

V Piešťanoch 26.03.2018                                  

Vyvesené: 6. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť