Obsah

Späť

2. zasadnutie MsZ konané dňa 22.03.2018

Audio    Spustiť zvukový záznam

Dátum konania: 22.03.2018

Predsedajúci: Martin Valo

Vyvesené: 27. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť