Obsah

Späť

10. zasadnutie MsZ konané dňa 14.12.2017

Interpelácie poslancov

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany,

konaného dňa 14. decembra 2017

                                                 

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

          1)  Chcem sa spýtať, aký bude ďalší postup s bytovým domom na Kukučínovej 8, keďže viem, že obyvatelia, ktorí dlhodobo platia nájom, si žiadali kľúče od tých spoločných priestorov a Bytový podnik im ich doteraz nevydal, to znamená, že ešte stále drží kľúče od spoločných priestorov a nedostali títo obyvatelia, od bytového domu na Kukučínovej 8 kľúče od spoločných priestorov. Takže, chcem sa spýtať, a akom je to momentálne riešení, či, kedy sa plánujú vydať kľúče a aký bude ďalší postup mesta, hlavne BP k tejto otázke, keďže BP to má v tejto chvíli v správe    

Odpovedal Ing. E. Strapatý, prednosta MsÚ: odpoveď slabo ozvučená

Mgr. Peter Jančovič, PhD.:  Prosím odpoveď v rámci interpelácii.

2) Ak môžem, ešte jednu interpeláciu, chcem sa spýtať, koľko je k dnešnému dňu aktuálne v meste nefunkčných parkovacích automatov a od kedy tento stav pretrváva.

Ďakujem.

prepis zvukového záznamu)    1)  BPP, s.r.o., Ing. Hubinský

                                                2)  SMP, p.o.,  Ing. Dupkaničová

 

Ing. Matúš Kromholc

        1)  Ja by som chcel interpelovať mestský úrad vo veci nakreslenia žltej čiary, aby  sa nemohlo parkovať a na predele Staničnej ulice a Andreja Hlinku, ako je vlastne autobusová stanica, ja to mám nakreslené pre vás, aby ste videli, že kde, lebo dochádza tam ku kolíziám, tam, čo je vlastne vybudovaná tá nová cesta a tak parkujú tam po obidvoch stranách autá, je tam plná čiara a už sa stalo, že sa stretli dva autobusy a jeden autobus musel cúvať na Staničnú ulicu naspäť. Čiže, bolo to dosť také nebezpečné, tak som si uvedomil, že  počas pracovnej doby tam ľudia ľahostajne zaparkujú, takže toto je jedna interpelácia.

2) Druhá interpelácia je – interpelujem mestský úrad, aby spravil prechod pre chodcov na predele ulíc Krajinská a Hollého, ľudia tam – nie je tam zakreslená zebra a ľudia tam prechádzajú, obzvlášť teraz, v týchto časoch, keď je tma, často krát cez cestu len tak.

3) A tretia interpelácia, na štadióne PFK – piešťanskom futbalovom štadióne je vybudovaná nová terasa, kde je kus takého blata, by som to nazval, kde chýba trošku betónu. Tak kľudne, keby tam bol nejaký štrk alebo niečo, aby sa to blato nešírilo, potom je celé to parkovisko, obzvlášť, keď hrajú Čajky, celé proste od blata. Takže, tí ľudia, aj keď kráčajú odtiaľ, neraz sa stane, že tí ľudia do toho padnú.    

 (prepis zvukového záznamu)    1) B. Palkechová

                                                  2) B. Palkechová

                                                  3) Ing. Horešová    

                      

Petr Veverka

             Ďakujem, dovolím sa spýtať, či môže byť informácia na webovej stránke mesta Piešťany, či môže byť umiestnený oznam na webovej stránke mesta Piešťany, ktorú pri tejto príležitosti by som žiadal aktualizovať, je tam ešte program zo 17. novembra a z EUROTURU Piešťany. Či by mohol byť oznam o tom, že sa uskutočnia folklórne Vianoce. Bude to program v kine Fontána. Účinkujú – Krpčiarik, folklórny súbore detský z Dunajskej Stredy a detský mládežnícky súbor Striebornička, folklórny.

Ďalšia otázka – ešte či tam môže byť ešte umiestnená aj pozvánka, kedy spevácky zbor CORO LAUDAMUS Piešťany pozýva na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu, 16. decembra 2017 o 16. hodine v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie u Jezuitov.       

Ďakujem.       

(prepis zvukového záznamu)       E. Bereczová

                      

Spracovala: Ing. Zlatica Tapferová

 

V Piešťanoch 15.12.2017                                  

Vyvesené: 3. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť