Obsah

Späť

10. zasadnutie MsZ konané dňa 14.12.2017

Audio    Spustiť zvukový záznam

Dátum konania: 14.12.2017

Predsedajúci: Miloš Tamajka, M.B.A.

Vyvesené: 18. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť