Obsah

Späť

1. zasadnutie MsZ konané dňa 08.02.2018

Audio    Spustiť zvukový záznam

Dátum konania: 08.02.2018

Predsedajúci: Martin Valo

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť