Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

MsZ mesta Piešťany je 17 členný zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách občanmi mesta. 

Zloženie MsZ vo volebnom období 2018-2022 
1. obvod:  

 

2. obvod:

 
 
Poslanci MsZ mesta Piešťany

1. volebný obvod:

A. Hlinku sup. č. 38-41, 61-63 a 4430, A. Šindelára, Agátová, Bajzova, Beckovská, Bodona, Bottova, Budatínska, Čachtická, Čkalovova, Detvianska, Díčova, Domkársky rad, Dubová, Fándlyho, Haluzického, Holubyho, Hoštáky, Ivana Stodolu, Jánošíková, Kláštorská, Košecká, Kuzmányho, Letná, Lipová, Mojmírova, Mýtny rad, Na Lehote, Nám. 1. mája, Nový dvor, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Pod Párovcami, Povážska, Sadová, Sasinkova, Stromová, Štefánikova, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štúrova, Tematínska, Topoľová, Trenčianska, Valová, Vodárenská, Ul. E. Belluša, Ul. pplk. V. Ábela, Úzka, Zavretý kút,   Žilinská cesta okrem or. č. 1, A. Hlinku sup.č. 15-21, 37, 50-60,   4882, 4866, Bernolákova, Beethovenova, Bratislavská, or. č. nepár. 1 – 109 a pár. 2 – 102, Cintorínska, Detská, D. Tatarku, Dopravná, Eugena Suchoňa, Furdekova, Hodţova, Hollého, Hospodárska, Hviezdoslavova, Hurbanova, Chalupkova, J. Jesenského, Javorinská, J. Záborského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukorelliho, Kukučínova, Matúškova, Meštianska, Mierová, Mliekarenská, Mlynská, Moyzesova, Mudroňova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nábr. K. Fodora,   Nálepkova, Nám. J. Murgaša, Nám. slobody,    Nám. SNP, Nitrianska, Nová, Ovocná,   Palárikova, Park – pasáž, Partizánska, Potočná, Poštová, Pribinova, Radlinského, Rastislavova, Rázusova, Royova, Sad A. Kmeťa, Sládkovičova, Staničná, Šafárikova, Školská, Teplická, Vajanského, Vrbovská cesta or. č. nepár. 1-115 a pár. 2-68, Winterova, Urbánkova, Záhradná, Žilinská cesta or. č. 1

 

Ing. Mgr. Michal Bezák (SPOLU - občianska demokracia)

michal.bezak@piestany.sk

 

 

Mgr. Jozef Drahovský (NEKA)

 jozef.drahovsky@piestany.sk

 

 

PaedDr., Ing. František Glos, PhD. D.

frantisek.glos@piestany.sk

 

 

Dott. Andrej Klapica (KDH)

andrej.klapica@piestany.sk

 

 

Mgr. Ján Krupa (KDH)

jan.krupa@piestany.sk

 

 

Ing. Jozef Mičura (Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

jozef.micura@piestany.sk

 

 

Mgr. Ján Stachura (NEKA)

jan.stachura@piestany.sk

 

 

Ing. Zuzana Svrčeková  (NEKA)

zuzana.svrcekova@piestany.sk

 

 

MUDr. Marián Urbánek (KDH)

marian.urbanek@piestany.sk

 

2. volebný obvod:

8. mája, A. Dubčeka, Baltská, Bratislavská or. č. pár. 104-134 a nepár. 111-149, Brezová, Dlhá, Fínska, Heinolská, Helsinská, Hlboká, Gaštanová, Jantárová, Jarná, Javorová, Jazerná, Jozefská, J. Sibelia, Juţná, Komenského, Konečná, Krajinská, Kríţna, Kúpeľná, Lúčna, Luţná, M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, J. Kupeckého, Okruţná, P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Rekreačná, Robotnícka, Ružová, Rybná, Sibírska, Sihoťská, Skalná, Slnečná, Studená, Valašská, Váţska, Veterná, Vysoká, Tichá, Adama Trajana,   Brigádnická, Dudvážska, Druţby, Družstevná, E. F. Scherera, Mateja Bela, N. Teslu, Obchodná, Vrbovská cesta or. č. pár. nad 70 a nepár. nad 115

 

Ing. Iveta Babičová (NEKA)

iveta.babicova@piestany.sk

 

 

 

Ing. Remo Cicutto (NEKA)

remo.cicutto@piestany.sk

 

 

Mgr. Martin Cifra (NEKA)

martin.cifra@piestany.sk

 

 

Michal Fiala (NEKA)

michal.fiala@piestany.sk

 

 

Mgr. Roman Chudý (NEKA)

roman.chudy@piestany.sk

 

 

 

Mgr. Matúš Kromholc (NEKA)

matus.kromholc@piestany.sk

 

 

Jaroslav Rybárik (NEKA)

jaroslav.rybarik@piestany.sk

 

 

Martin Valo (NEKA)

martin.valo@piestany.sk