Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestská rada

Mestská rada je poradným orgánom primátora mesta. Je zložená z poslancov MsZ, jej činnosť upravuje Rokovací poriadok MsR. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.

Zloženie MsR pre roky 2014 - 2018: Ing. Juraj BRNA, Mgr. Martin CIFRA, Mgr. Jozef DRAHOVSKÝ, Ing. Tomáš HUDCOVIČ, Mgr. Michal HYNEK, PhDr. Jozef MALÍK, Ing. Eva Wernerová (do 07.04.2016), Ing. Iveta Babičová (od 07.04.2016)

Harmonogram zasadnutí MsR v roku 2017

Mestská rada zasadá v zasadačke budovy MsÚ na II. poschodí o 15.00 hod. Informácie o prípadných zmenách termínov zasadaní nájdete na oficiálnej webstránke mesta.

  • 13. 02. 2017
  • 09. 05. 2017 (utorok)
  • 18. 09. 2017
  • 04.12.2017
  • 20. 03. 2017
  • 19. 06. 2017
  • 30. 10. 2017
 

Program zasadnutia mestskej rady

Uznesenia MsR s hlasovaním

Zvukový záznam rokovania MsR