Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestská rada

Mestská rada je poradným orgánom primátora mesta. Je zložená z poslancov MsZ, jej činnosť upravuje Rokovací poriadok MsR. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.

Zloženie MsR pre roky 2014 - 2018: Ing. Juraj BRNA, Mgr. Martin CIFRA, Mgr. Jozef DRAHOVSKÝ, Ing. Tomáš HUDCOVIČ, Mgr. Michal HYNEK (do 30.04.2017), PhDr. Jozef MALÍK, Ing. Eva Wernerová (do 07.04.2016), Ing. Iveta Babičová (od 07.04.2016), Martin Valo (od 01.05.2017)

Harmonogram zasadnutí MsR v roku 2018

Mestská rada zasadá v zasadačke budovy MsÚ na II. poschodí o 15.00 hod. Informácie o prípadných zmenách termínov zasadaní nájdete na oficiálnej webstránke mesta.

  • 29. 01. 2018
  • 12. 03. 2018  
  • 09. 05. 2018 (streda)
  • 18. 06. 2018
  • 17. 09. 2018
  • 22. 10. 2018
  • 03. 12. 2018

Program zasadnutia mestskej rady

Uznesenia MsR s hlasovaním

Zvukový záznam rokovania MsR