Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Dotazník

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

všetky

 

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Ing. Danica Ševčíková, ekonómka MsKS

Mgr. Marta Jurčová, riaditel'ka MsKS

všetky   Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2017 s výhl'adom na roky 2018 a 2019 Eva Brugerová, ekonómka MsK Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK
všetky   Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka SMP Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP
všetky   Návrh rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 Ing. Stanislav Mikuš, vedúci odd. finančných služieb MsÚ Ing. Eduard Strapatý, prednosta mesta
všetky   Návrh na presun rozpočtových položiek Ing. Stanislav Mikuš, vedúci odd. finančných služieb MsÚ Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta