Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie   Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ  

KpFaP, KpLaP, KpSaRM,KpŽP,KpŠM,

KpKaN,KpSR,KpVaD,KpBVP

  05818 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 Ing. Mikuš    

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŠM,KpSR,KpVaD,

KpBVP

  05918 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 - žiadosť MHK Ing. Mikuš    

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŠM,KpKaN,KpVaD,

KpBVP

  06018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 - žiadosť ZUŠ Ing. Mikuš    

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŠM,KpSR,KpVaD,

KpBVP

  06118 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 - žiadosť PFK Ing. Mikuš    

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŽP,KpŠM,KpKaN,

KpSR,KpVaD,KpBVP

  06218 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 Ing. Mikuš    
KpFaP, KpŽP,KpVaD   06318

Odsúhlasenie projektu cyklochodník Dubová

Ing. Fridrichová    
KpFaP,    06418

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom "Komunitné centrum Piešťany", kód výzvy OLPZ-PO6-SC613-2017-2

Mgr. Ladická    
KpFaP,    06518

Návrh na predloženie projektového zámeru k pripravovanému projektus názvom "Zariadenie  opatrovateľskej služby „Piešťany – A. Trajan“", kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Mgr. Ladická    

KpFaP

  06618

Návrh na predloženie projektového zámeru k pripravovanému projektu s názvom „Komunitné      centrum sociálnych služieb „Piešťany – Lumen“", kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Mgr. Ladická    

KpFaP,KpŽP

  06718

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vybudovanie     vodozádržných opatrení v meste Piešťany“, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Ing. Polakovičová    

KpFaP, KpLaP,

KpŽP

 

  06818 Rôzne - plnenie UZN č.120/2018 – informácia Ing. Bednáriková    

KpFaP,

KpLaP,

  06918 Návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Piešťany a spoločnosťou TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o lokalita Bratislavská, Piešťany. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o lokalita Bratislavská, Piešťany. Mgr. Kresánková