Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 3. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

- dňa  28.04.2016

- o 17:00 hod

- v malej zasadačke na Iposchodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

- s predpokladaným programom:

Bod  Popis

1. Návrh VZN mesta Piešťany o odpadoch

2. NÁVRH   ZMIEN   A   DOPLNKOV    ÚZEMNÉHO    PLÁNU  MESTA PIEŠŤANY Č. 10/2011   -   V SÚVISLOSTI  S JEHO AKTUALIZÁCIOU PO PRESKÚMANÍ

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 / ekológia a environmentalistika, príloha 1príloha 2

Rôzne

 

V Piešťanoch dňa  25.04.2016