Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Komisia pre životné prostredie 

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

-dňa  21.09.2015

-o 17:00 hod.

-v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dverí 37

s predpokladaným programom:

Bod    Popis

  1. Prerokovanie žiadostí o dotácie v roku 2015 v oblasti ekológie a environmentalistiky
  2. Rôzne

    Návrhy Komisie pre životné prostredie do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 pre stredisko verejnej zelene SMP