Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Komisia pre životné prostredie 

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

- dňa  09.11.2015 (pondelok)

- o 16.00 h.

- v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

- s predpokladaným programom:

 

Bod        Popis

1             Prerokovanie návrhov nového člena do Komisie pre životné prostredie.