Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 5. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

-dňa  05.09.2016

-o 17:00 hod

-v kancelárii č. 56 (oddelenie SSRM, prístavba MsÚ)

-s predpokladaným programom:

 

Bod  Popis

1.      Správa o plnení rozpočtu podľa zásad finančného hospodárenia – monitorovacia správa

2.      Stav kanalizačného systému v miestnej časti Kocurice

Rôzne