Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa  28.10. 2015 o 16,00 h  v malej zasadačke II. posch. MsÚ.

                                                                                     

Program:

 

1. Otvorenie

2. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany ma roky 2015-2025

3. Žiadosti o opakovaný nájom bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch 

4. Návrh nového poradia náhradníkov na byty Čachtická 

5. Informácia vo veci riešenia podnetu nájomníkov bytov bytového domu A. Hlinku 59

6. Rôzne

7. Záver   

Mgr. Martin Cifra 

predseda komisie pre 

zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie