Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 18.7. 2016 ( pondelok ) o 16.00 hodine na našom klientskom centre Oddelenia sociálnych služieb na prízemí.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
  3. Rôzne
  4. Záver

 

                                                                                                         Mgr. Martin Cifra

                                                                                                       predseda komisie pre

                                                                                          zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie