Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré sa bude konať dňa  9.9. 2015 o 16,00 h  v malej zasadačke II. posch. MsÚ.

                                                                                      

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016-2020   

3. Žiadosti o opakovaný nájom bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

4. Návrh nového poradia náhradníkov na byty Čachtická

5. Rôzne

6. Záver   

 

 

                                                                                       Mgr. Martin Cifra

                                                                                       predseda komisie pre

                                                                                                zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie