Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Komisia pre výstavbu a dopravu

pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Piešťany

___________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  1. mimoriadne zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu,  ktoré  sa  uskutoční spoločne s ostatnými komisiami pri MsZ

dňa  21.7.2015 / v utorok/ o 15,00 hod.

                               na Mestskom úrade v Piešťanoch /vo veľkej zasadačke MsÚ, II.posch./

 

Program: 

 

1.  Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 

     a Návrh Dodatku č.9  k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 (Zimný štadión).

    (Predkladá: JUDr. Lívia Damboráková, vedúca právneho odboru)

   

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy