Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na 2. zasadnutie Komisie pre výstavbu a dopravu, ktoré sa uskutoční
dňa 2.3.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.
na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./.

Program:

1. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013. (Predkladá: Mgr. Jarmila Vilčeková, Referát stratégie)

2. Návrh dopravného značenia A. Hlinku a Staničná ulica. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

3.Schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

4. Vyhradenie jedného parkovacieho stojiska na Rázusovej ulici. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

5. Krajinská cyklochodník, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8, príloha 9, príloha 10. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy) Ing. Stanislav Chmelo - projektant

6. Rôzne.

 

Ing. Remo C i c u t t o, v.r.
predseda Komisie výstavby a dopravy