Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

  • dňa 30.08.2016
  • 16.00 hod
  • na MsÚ; vo veľkej zasadačke
  • s predpokladaným programom:

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu podľa zásad finančného hospodárenia - Monitorovacia správa
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 25.08.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie