Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na mimoriadné zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

-dňa 29.03.2016

-o 16.00 hod

-na MsÚ; vo veľkej zasadačke

-s predpokladaným programom:

Bod

  1. Otvorenie
  2. 2.Návrh  na predaj pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6, Príloha 7, Príloha 8, Príloha 9Príloha 10, Príloha 11
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 24.03.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie