Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

 • dňa  27.10.2015
 • 16.00 hod
 • na MsÚvo veľkej zasadačke na II. poschodí
 • s predpokladaným programom:

 

Bod

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – Základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
 3. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola – informácia
 4. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové
 5. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
 6. Rôzne
 7. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 22.10.2015