Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 29.2.2016 o 15,00 h

na MsÚ, I. poschodie – v malej  zasadačke č. dv. 37.

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Udelenie čestného občianstva p. Ladislavovi Bačíkovi

3. Anketa Najúspešnejší športovec mesta Piešťany za rok 2015 

4. Uznesenia a záver

                 

 

                                                                                      Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu