Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 17.9.2015 o 17,00 h

na MsÚ, II. poschodie – vo veľkej zasadačke č. dv.  50.

 

Program:

1. Otvorenie.

2.  Návrh na poskytnutie dotácií MsÚ v oblasti športu na rok 2015. 

3.   Rôzne. 

4.   Uznesenie a záver.

                  

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu