Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 02.12. 2015 (streda) o 15.30 h

na MsÚ, v malej zasadačke na II. poschodí, číslo dverí 50

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie

2. Návrh členov redakčnej rady periodika Radnica informuje,

predkladateľ: p. Eva Bereczová

3. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky  2017 a 2018,

predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová

4. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice Mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky  2017 a 2018,

predkladateľ: Ing. Margita Galová

5. Návrh zápisu do kroniky Mesta Piešťany

predkladateľ: Ing. Alexander Murín

6. Rôzne

7. Uznesenie a záver

 

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie