Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Plán kontrolnej činnosti

Správy z kontrol hlavného kontrolóra

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 201512.02.2016
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 201612.02.2016
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 12. zasadnutia MsZ r. 201511.12.2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 11. zasadnutia MsZ r. 201520.11.2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 201524.09.2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 201526.06.2015
Správa o výsledku ukončenej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru21.05.2015
Informatívna správa č. 2 o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 54/2015 A21.05.2015
Informatívna správa o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.  54/2015 A23.04.2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 201522.04.2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 201512.03.2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 201505.02.2015
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 201405.02.2015