Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Mestský úrad Piešťany

Organizačné zaradenie

Mesto Piešťany
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Kód obce:
507440

Hlavná adresa

Nám. SNP 3
921 45 Piešťany
Mestský úrad Piešťany

 

Úradné hodiny: Mestský úrad Piešťany

Pondelok:

8:00 - 11:30

12:30 - 15:30

Streda:

8:00 - 11:30

12:30 - 16:30

Piatok:

8:00 - 11:30

12:30 - 14:30

 
Úradné hodiny: Klientské centrum Mestského úradu Piešťany

(podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva - ohlasovňa, referát sociálnych vecí, osvedčovanie listín a podpisov, matrika, súpisné a orientačné čísla)
 

Pondelok:

7.30 - 15.30 (osved. listín a podpisov do 15.15)

Utorok:

7.30 - 15.30 (osved. listín a podpisov od 10.00 do 15.15)

Streda:

7.30 - 17.30 (osved. listín a podpisov do 17.15)

Štvrtok:

7.30 - 15.30 (osved. listín a podpisov do 15.15)

Piatok:

7.30 - 13.00 (osved. listín a podpisov do 12.45)

Kontaktné spojenie

Spojovateľka: 033 77 65 311
Spojovateľka: 033 77 65 111

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Andelková Vlasta, Ing.referent - BO, PO, CO a O7765340
Bednáriková Beáta, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta7765475
Benčíková Katarínareferent oddelenia právnych a klientskych služieb - matrika7765310
Bereczová EvaKancelária primátora mesta - hovorkyňa7765449
Bolješiková Lucia, Mgr.art.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta7765489
Borovková Ivana, Ing.referent oddelenia IT a majetkových služieb7765361
Branderská Miriam, Ing.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765413
Briganová Martina, PhDr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765413
Bucková Stanislava, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765414
Cisárová Zuzana, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - Výkon ŠFRB7765476
Čajková Janette, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765413
Čelková Alena, Bc.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765309
Černý Viliam, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - doprava7765472
Damboráková Lívia, JUDr.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765460
Dósová Katarínareferent oddelenia finančných služieb - pokladňa7765442
Ďurák Jozef, Mgr.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služby7765465
Escherová Mária, JUDr.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765362
Faltus Slavomír, Ing.referent oddelenia finančných služieb7765353
Fančovičová Darinareferent oddelenia finančných služieb - dane a poplatky7765485
Ferancová Jarmilareferent oddelenia IT a majetkových služieb7765492
Findrik Marián, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služby7765312
Fixel Romanreferent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - doprava7765472
Fridrichová Terézia, Ing.referent oddelenia IT a majetkových služieb - majetkové služby7765462
Galbavá Alena, Ing.referent oddelenia finančných služieb7765481
Gašparíková Mária, Mgr.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765440
Gloss Jánreferent oddelenia IT a majetkových služieb7765458
Glossová Anna, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb - sociálne služby7765412
Gregoričková Martinareferent oddelenia právnych a klientskych služieb - matrika7765351
Gregoríková Elena, Ing.Bc.referent oddelenia IT a majetkových služieb7765416
Heribanová Valériareferent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - stavebné služby7765473
Horešová Alena, Ing.vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta7765470
Horňák Ondrej, Ing.referent útvaru hlavného kontrolóra7765330
Hudcovičová Beáta, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb - kultúra7765430
Jakubisová Zuzana referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - životné prostredie7765422
Juricová Danielareferent oddelenia právnych a klientskych služieb7765443
Jurišová Henrietareferent oddelenia finančných služieb7765486
Konečná Petra, Ing.arch.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta7765473
Kováč Miroslavreferent oddelenia IT a majetkových služieb7765451
Krajčírová Máriareferent oddelenia právnych a klientskych služieb7765450
Kresánková Eva, Mgr.referent oddelenia právnych a klientských služieb7765360
Kubová Tatianareferent oddelenia sociálnych a školských služieb7765414
Labudová Ivetareferent oddelenia finančných služieb7765484
Ladická Marta, Mgr.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služby7765474
Lapčaková Kvetoslava, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta7765471
Lehuta Ľubomírvodič
Macejka Miroslavreferent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta7765489
Mackovjaková Monika, Mgr.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765445
Martinkovičová Miroslava, Mgr.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - životné prostredie7765422
Masrnová Miriam, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služby7765474
Maťašová Petra, Bc.referent oddelenia finančných služieb7765484
Mičurová Viera, Ing.vedúca oddelenia personálnych služieb7765359
Mihalik Peter, Ing.vedúci oddelenia IT a majetkových služieb7765466
Mikuš Stanislav, Ing.vedúci oddelenia finančných služieb7765483
Mĺkva Zuzana, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765430
Ondreičková Marcela, Mgr.referent oddelenia právnych a klientskych služieb - matrika7765350
Oprenčáková Helena, Bc.Kancelária prednostu - referent7765313
Ondreičková Ľubicareferent oddelenia finančných služieb7765487
Ondrišík Marián, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - životné prostredie7765421
Palkechová Beátareferent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - doprava7765472
Podobová Jolana, PhDr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765464
Polakovičová Petra, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služiby7765474
Rakúsová Miriamreferent Kancelária primátora mesta7765301
Schultzová Lucia, Ing.referent oddelenia stavebných služieb - životné prostredie7765422
Skovajsová Elena, PaedDr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb - školstvo7765464
Solymosiová Júliareferent oddelenia právnych a klientskych služieb7765307
Srnáková Mária, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765412
Staneková Jarmilareferent oddelenia právnych a klientskych služieb7765411
Straková Alžbetareferent oddelenia právnych a klientskych služieb7765441
Strapatý Eduard, Ing.Prednosta MsÚ7765303
Strečanská Soňareferent oddelenia personálnych služieb7765482
Svetláková Tamara, Mgr.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765308
Jančovič Peter, Mgr., PhD.Primátor mesta Piešťany7765301
7765302
Svorad Martin, Ing.Hlavný kontrolór7765330
Šeryová Máriareferent oddelenia personálnych služieb7765482
Ševečková Miriamreferent oddelenia IT a majetkových služieb7765490
Širillova Petra, Ing.referent oddelenia IT a majetkových služieb7765416
Šišková Zuzanareferent oddelenia finančných služieb7765481
Šliková Adrianaeferent oddelenia finančných služieb - dane a poplatky7765486
Šnajdarová Marcelareferent oddelenia finančných služieb7765488
Šnajdarová Renátareferent oddelenia právnych a klientskych služieb7765443
Šubrtová Ľudmilareferent oddelenia finančných služieb7765484
Tapferová Zlatica, Ing.referent oddelenia právnych a klientskych služieb7765448
Tomešková Zuzanareferent oddelenia finančných služieb7765505
Urbánek Jozefreferent oddelenia IT a majetkových služieb7765462
Verecká Jankareferent IT a majetkových služieb7765459
Vermeš Pavol, JUDr., PhD.vedúci oddelenia právnych a klientských služieb7765410
Vlhová Darina, Ing.referent oddelenia IT a majetkových služieb7765492
Voleková AnnamáriaVedúca Kancelárie primátora mesta7765302
Vyletelková Jana, Ing.referent oddelenia IT a majetkových služieb - majetkové služby7765462
Zámečníková Tatiana, Mgr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765499
Zaťková Mária, Ing.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765354
Zelová Barbora, Ing.referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služby7765312
Žáčková Ema, PhDr.vedúca oddelenia sociálnych a školských služieb7765415