Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 110
TÝŽDEŇ: 6322
CELKOM: 1360253

Obsah

Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany

Typ: ostatné | Mesto
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany  1Mesto získalo Nenávrtaný finančný príspevok na projekt „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“ vo výške 601 000 eur.

Predmetom projektu je :

Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch :

V rámci tejto stavby sa bude realizovaná 1. časť ( sídlisko JUH – KOMENSKÉHO UL.) a 2. časť ( KOMENSKÉHO Ul. – DLHÁ UL. ). Začiatok cyklistickej trasy je za obytným domom Bratislavská č.113 s napojením na jestvujúcu spevnenú plochu,  ďalej pokračuje v zelenej ploche medzi Krajinskou cestou a sídliskom JUH. V tomto úseku  je riešený samostatný   cyklistický chodník. Za priechodom pre chodcov cez Krajinskú cestu ( v blízkosti MK Komenského) pokračuje  cyklistický chodník popri chodníku pre peších (oddelením deliacim pásom) až  po MK Dlhá, kde sa napojí na  jestvujúci cyklistický chodník popri potoku Dubová.

Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova v Piešťanoch:

Trasa je  riešená popri komunikácii A.Hlinku v úseku  od ulice Dopravná pri železničnej a autobusovej stanici Piešťany  s napojením na jestvujúci cyklistický chodník  popri potoku Dubová.  Celková dĺžka trasy je 1 613,4 metrov. Cyklistický chodník  je riešený rozšírením jestvujúcich chodníkov pre peších tak, aby spĺňali základné normové požiadavky pre súbeh cyklistickej a pešej premávky a  bez zásahu do vzrastlej zelene. Cyklistické chodníky, ktoré budú situované po oboch stranách tejto komunikácie sú riešené ako jednosmerné. Z tohto dôvodu sú v rámci projektu  riešené aj priechody pre cyklistov cez komunikáciu A.Hlinku vrátane priechodov pre cyklistov cez križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou (križovatka A.Hlinku – Žilinská cesta). V súčasnosti prebieha kontrola podkladov k začatiu verejného obstarávania na stavebné práce. Predpokladaný termín  realizácie je 04-05/2018.

Mesto uzatvorilo zmluvu o poskynutí nenávratného finančného príspevku na projekt  Celkový náklad stavby predstavujú sumu 485 454,97 eur bez DPH.

 

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta


Vytvorené: 7. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2018 10:02