Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Zázračný oriešok

zazracny oriesok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 0
DNES: 0
TÝŽDEŇ: 1747
CELKOM: 1104835

Obsah

Je mestská autobusová doprava v Piešťanoch naozaj predražená?

Typ: ostatné | Mesto
Je mestská autobusová doprava v Piešťanoch naozaj predražená? 1Dňa 26.1.2017 bol v miestnom týždenníku zverejnený článok, ktorého autor p. Vojčiniak opisuje mestskú autobusovú dopravu (MAD) v našom meste. Nakoľko už v počiatočných základných údajoch bolo niekoľko nepresností, uvádzame nasledovné.

Mestská autobusová doprava v našom meste je realizovaná na základe  Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 a dodatku č.1 o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky uzatvorenej podľa  § 21 a  § 44 písm. h) zákona NR SR  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorej plnenie je do 31.07.2017. Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov.

Skutočne preukázateľné náklady MAD za posledné roky sú nasledovné:

2014  =  369 578 eur

2015 = 377 892 eur

2016 = 403 072 € eur

Plán na rok 2017 je 375 000 eur.

Ďalej autor článku porovnáva dotovanie autobusovej dopravy vo veľkosťou porovnateľných mestách:

Hlohovec – 113 000 eur

Senica – 155 000 eur

Skalica – 98 000 eur

Nové Mesto nad Váhom – 22 000 eur

V súvislosti s týmito zverejnenými informáciami si môže čitateľ myslieť, že mestská autobusová doprava v Piešťanoch je predražená. Ale je to naozaj tak? Nákladovosť, efektívnosť alebo predraženosť MAD totiž nie je možné porovnávať na základe vynaložených nákladov na dofinancovanie straty prepravcovi. Nákladovosť je z časti možné porovnávať na základe ceny vynaloženej dotácie (vykrytie straty mestskej hromadnej dopravy) v prepočte na jeden km skutočne realizovanej dopravy. Z časti preto, lebo aj túto cenu ovplyvňujú rôzne stanovené zľavy na cestovnom v jednotlivých samosprávach.

Cena dotácie v prepočte na km je:

Hlohovec - 1,34 eura/1km

Senica - 1,15eura/1km

V roku 2016 bolo v rámci mesta Piešťany najazdených 334 423 km, pričom predpokladaná náhrada straty je vo výške 390 000 eur. Cena nákladov na 1 km je 1,17 eura.

Z uvedeného vyplýva, že Piešťany sú v uvedenom „objektívnom“ ukazovateli preukazujúcom nákladovosť MAD vo vybranej vzorke na  druhom  mieste s rozdielom  0,02 €/1km oproti prvému.

Vzhľadom k uvedenému je zrejmé, že pôvodný názov článku „Predražená autobusová doprava v Piešťanoch“ nebol zvolený správne.

Samozrejme, vedenie mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva a kompetentní zamestnanci Mestského úradu si uvedomujú, že cena MAD v Piešťanoch je vysoká. Ale súčasná cena zodpovedá rozsahu objednanej dopravy (počtu najazdených km).  A to je ten problém.

Súčasný systém MAD (počet najazdených kilometrov, počet liniek, spojov, obslužnosť mesta a pod.) bol zavedený v roku 2003 na základe spracovanej optimalizácie MAD. Z pohľadu financovania je súčasná obslužnosť mesta, t.j. najazdených 334 000 kilometrov/rok, zdá sa neudržateľná. Tento problém sa tu neobjavil zo dňa na deň, je to problém dlhodobý a vysoké finančné náklady na úhradu, dofinancovanie straty prepravcovi realizuje mesto už dlho na úkor ostatných dôležitých samosprávnych funkcií, ktoré súvisia hlavne s investičnými aktivitami a rozvojovými programami  mesta.

V júli roku 2017 uplynie doba platnej zmluvy so súčasným dopravcom. Mesto a jeho orgány sa v posledných mesiacoch roka 2016 a aj v súčasnosti často zaoberajú otázkou ako ďalej v MAD. Je pravdepodobné, že mesto využije možnosť zo zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení zmien a doplnkov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady č. 1370/2007  a zmluva s dopravcom bude predĺžená. Je len otázkou, či súčasný objem dopravy bude redukovaný alebo zostane na rovnakej úrovni.

Je spoločenská objednávka Piešťan v oblasti MAD na úrovni dofinancovania straty z rozpočtu mesta vo finančnom vyjadrení cca 375 000 eur ? Na túto otázku dnes hľadajú odpovede mnohí obyvatelia Piešťan, ich zástupcovia a zamestnanci mesta.

Nové Mesto nad Váhom

Dotácia na vykrytie strát: 22 000 eur

Skalica

Dotácia na vykrytie strát: 98 000 eur

Hlohovec

Dotácia na vykrytie strát: 105 000 eur

Najazdené kilometre: 77 992 km

Prevezených cestujúcich: 164 2015 osôb

Cena dotácie na vykrytie straty 1 km: 1,34 eura

Senica

Dotácia na vykrytie strát: 136 000 eur

Najazdené kilometre: 118 000 km

Prevezených cestujúcich: 318 000 osôb

Cena dotácie na vykrytie straty 1 km: 1,15 eura

Piešťany

Dotácia na vykrytie strát: 390 000 eur

Najazdené kilometre: 334 000 km

Prevezených cestujúcich: 714 980 osôb

Cena dotácie na vykrytie straty 1 km: 1,17 eura

 

 

Autori: E. Strapatý, B. Palkechová

Foto: archív MsÚ


Vytvorené: 13. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2017 23:07