Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Bezpečnosť detských ihrísk v meste

Typ: ostatné | Mesto
Medzi významné prostriedky výchovy detí, patria aj zariadenia na hru vo vonkajšom prostredí. Jednou z možností obohatenia sveta hier je výstavba detských ihrísk. Obohacujú spektrum možností na hru a ďalšie rôznorodé aktivity.

Jedným zo zariadení je aj detské ihrisko na Valovej ulici, ktoré v minulom roku dalo postaviť v rámci projektu postupnej výstavby, rekonštrukcie a modernizácie detských ihrísk z vlastných rozpočtových zdrojov mesto Piešťany. Je to priestor (súčasťou je herná zostava, plocha s hernými prvkami pre najmenších, lanovka....), ktorý je zorganizovaný spôsobom umožniť a získať všetkým deťom rôznorodé skúsenosti učením sa, ale zároveň zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní. Naša spoločnosť vo všeobecnosti nevenovala doposiaľ dostatočnú pozornosť rozvoju a kvalite detských ihrísk a ani dostatočným spôsobom nezabezpečovala požiadavky na ich bezpečnosť.

Mesto Piešťany, okrem postupnej výstavby, rekonštrukcie a modernizácie detských ihrísk zabezpečuje aj požiadavky kladené na detské ihriská, ktoré sú stanovené slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými normami, zákonmi SR a nariadeniami vlády SR, vyhláškami SR, hygienickými normami a technickými požiadavkami.

To, že mesto kladie veľký dôraz na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia detí na detských ihriskách, potvrdila aj Technická Inšpekcia Bratislava, ktorá vykonala kontrolu na novovybudovanom detskom ihrisku na Valovej ulici. Naše mesto sa už v priebehu tohto roka takisto rozhodlo realizovať priebežnú kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia detí na detských ihriskách vlastným, vyškoleným pracovníkom MsÚ, čo umožní v súlade s ochranou bezpečnosti a zdravia detí na mestských ihriskách veľmi pružne reagovať na vzniknuté potreby a predchádzať možným úrazom.

1

2

3

4

5

6

7

Ing. Vlasta Andelková, foto: E. Bereczová


Vytvorené: 9. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2017 23:07