Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Fándlyho a Štefánikova

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
oboznámenie verejnosti

 

                                                                                                                       Mestský úrad

921 01 PIEŠŤANY

 

Vybavuje žabková/033-5563151                   dňa 10.05.2018

 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 30.05.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:45 hod. do 14:30 hod.:

FÁNDLYHO č. 1 ŠTEFÁNIKOVA č. 100 , 100/VZ, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 126, 128, 136, 85, 87, 91, 95, 97, 98, 99

Ďakujeme za spoluprácu.

 

S pozdravom

 

     Ing. Miroslav Harnoš                                                                       Viera Žabková

 vedúci správy energetických zariadení                                          technik odstávok

Západoslovenská distribučná a.s.                                          Západoslovenská distribučná a.s.

 

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.


Vytvorené: 11. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2018 12:35