Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

UZAVRETIE LÁVKY CEZ DUBOVÉ

Oznamujeme Vám, že v 39. – 40. kalendárnom týždni bude prebiehať rekonštrukcia lávky cez Dubové /za Billou/ pracovníkmi Služieb mesta Piešťany /stredisko údržby/. Z uvedeného dôvodu bude lávka uzavretá. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip, ... | 21. 9. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Projekt "Na veku záleží"

V súvislosti s plnením Národného programu podpory zdravia a dodržiavaním zákona o ochrane nefajčiarov si vás dovoľujeme pozvať na účasť na projekte "Na veku záleží". Našim cieľom bude podať vám informácie ohľadom zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky, zlepšenia bezpečnosti potravín a pokrmov, prevencie nadváhy a obezity. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 18. 9. 2018 | Autor: Eva Bereczová

O Z N Á M E N I E - zánik mandátu

V súlade s ust. §192 ods.2 zák. č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 9. 2018 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 05.10. 2018

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 14. 9. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oficiálny nástup do MŠ E. F. Scherera bude 17. septembra 2018

Riaditeľka Materskej školy E. F. Scherera 40, Piešťany Bc. Marta Slivová oznamuje rodičom, že oficiálny nástup do materskej školy bude od pondelka, 17.09. 2018. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 12. 9. 2018 | Autor: Annamária Voleková

Oznam - evidencia obyvateľov

Vo štvrtok dňa 30. 08. 2018 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 8. 2018 | Autor: Daniela Juricová

Oznam - evidencia obyvateľov

Vo štvrtok dňa 09. 08. 2018 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 8. 2018 | Autor: Daniela Juricová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 05.10.2018

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 14. 9. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Domáce a mobilné tiesňové volanie

Mesto Piešťany zabezpečuje pre svojich občanov signalizačné zariadenia, tzv. domáce a mobilné tiesňové volanie (DTV a MTV). celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 9. 2018 | Autor: PhDr. Ema Žáčková

Oznam - čas zvýšeného vzniku požiaru

vyhlásenie celý text

ostatné, náš tip | 31. 7. 2018 | Autor: Ing. Vlasta Andelková
Urad

Mesto Piešťany hľadá nové opatrovateľky

Mesto Piešťany poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie svojich občanov z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. celý text

Mesto | 13. 9. 2018 | Autor: PhDr. Ema Žáčková

Informácia pre odberateľov pitnej vody

Vážení odberatelia pitnej vody,

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., aktuálne ukončila práce na rekonštrukcii výtlačného vodovodného potrubia DN 500, ktorým je privádzaná voda z vodných zdrojov Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom.
Rozsiahle poškodenie tohto potrubia vo februári 2018 si vyžiadalo presmerovanie prietoku vody zásobným potrubím priamo do spotrebiska a náročnú rekonštrukciu.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 9. 2018 | Autor: Annamária Voleková

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 oznamujeme, že Kandidátne listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a Kandidátne listiny pre voľby primátora mesta Piešťany sa doručujú zapisovateľke Mestskej volebnej komisie na Mestský úrad Piešťany, I. poschodie, č. dverí 43 v úradných hodinách a v posledný deň lehoty, t.j. v utorok 11.09.2018 v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 24.00 hod.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 9. 2018 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Rekonštrukcia Rastislavovej ulice

Mesto Piešťany zabezpečuje rekonštrukciu ul. Rastislavova a v súlade s týmto zámerom je potrebná oprava navŕtavacích pásov na vodovode (Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.). Z tohto dôvodu bude v termíne od 12.09.2018 úplná uzávierka, ale vjazd pre obyvateľov, ktorí bývajú v danej lokalite bude umožnený. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 9. 2018 | Autor: Ing. Barbora Zelová

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Pošta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 7. 2018 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 15.8.2018

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 24. 7. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 16.8.2018

boznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 24. 7. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Pažitský parčík

Ošetrenie drevín celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - evidencia obyvateľov - 19.07.2018

Vo štvrtok dňa 19. 07. 2018 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 7. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia plynovodov

V súvislosti s plánovanými rekonštrukciami plynovodov v meste Piešťany v roku 2018 zo strany Slovenského plynárenského priemyslu a.s., chceme informovať obyvateľov mesta, že v mesiaci júl – august 2018 sa bude realizovať rekonštrukcia plynovodu na ulici Sad.A Kmeťa a ulici Winterova v Piešťanoch v úseku od hotela Slovan po objekt Nemocnice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 18. 7. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Letisko Piešťany - oznam

Letisko Piešťany, a.s. oznamuje, že od 20.07.2018, 21.00 hod. do 21.07.2018, 02.00 hod. budú vykonávané nočné lety za účelom výcviku
pilotov.


celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 18. 7. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Čerpanie celopodnikovej dovolenky v dňoch 16.07. - 27.07.2018

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 7. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 7. 2018 | Autor: Ing. Vlasta Andelková

Oznam - evidencia obyvateľov - 12.07.2018

Oznam

Vo štvrtok dňa 12. 07. 2018 od 11.30 hod. bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 7. 2018 | Autor: Daniela Juricová

Oznam - evidencia obyvateľov - 06.07.2018

V piatok celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 4. 7. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Postrek líp na Winterovej - 04.07.2018

Dňa 04. 07. 2018 bude na námestí Slobody v smere od Slovenskej sporiteľne po pešiu zónu Winterová vykonaný v čase od 5,30 hod. do 6,30 hod. postrek líp proti voškám. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 3. 7. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Postrek v mestskom parku - 04.07.2018

Dňa 04. 07. 2018 od 04,00 hod. do 11,00 hod. je naplánované v mestskom parku vykonanie II. aplikácie chemickej ochrany pagaštana konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 3. 7. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - evidencia obyvateľov - 02.07.2018

V pondelok dňa 02. 07. 2018 od 14.30 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 6. 2018 | Autor: Daniela Juricová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 20.07.2018

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 6. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová
prvá prechádzajúci
z 9
posledná