Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Vyhlásenie ankety „ŠPORTOVEC ROKA 2016“

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyhlasuje anketu „ŠPORTOVEC ROKA 2016“ v nasledovných kategóriách:
. najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov
. najúspešnejší dospelý športovec
. najúspešnejší kolektív
. tréner alebo zaslúžilý pracovník a oblasti športu.
Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 28. februára 2017 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 2. 2017 | Autor: Lenka Slimáková

CENA PRIMÁTORA za rok 2016

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na CENU PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2016: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej. Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2016 zrealizoval.
Termín: do 28. februára 2017 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti, v ktorej navrhovaný subjekt či jednotlivec pôsobí. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 2. 2017 | Autor: Lenka Slimáková

Smutná správa pre prázdninárov a návštevníkov mobilnej ľadovej plochy pri OD PRIOR

Je nám úprimne ľúto, že už nedokážeme udržať prevádzku klziska pri OD PRIOR v prijateľnom stave. Túžili sme ju prevádzkovať minimálne do konca prázdnin, ale počasie zamiešalo kartami. Na základe prognózy vývoja počasia, skutočného stavu a vysokej nákladovosti bolo rozhodnuté, že ukončenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy bude k dnešnému dňu, teda k 21.2.2017. celý text

Služby mesta Piešťany, náš tip | 21. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Mimoriadne núdzové opatrenie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava celý text

náš tip, Mestský úrad, Mesto | 16. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznam - participatívny rozpočet mesta Piešťany na rok 2017

Mestský úrad Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že v schválenom rozpočte mesta Piešťany na rok 2017 je vyčlenených 20 000 eur na participatívny rozpočet a dňa 28.02.2017 bude jedným z bodov programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Piešťany : www.piestany.sk.
Po schválení Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 mestským zastupiteľstvom môžu obyvatelia mesta predkladať svoje projekty v termíne od 10. marca 2017 do 17. apríla 2017.

                                                                    Ing, Eduard Strapatý, v.r.
                  prednosta MsÚ Piešťany celý text

náš tip, Mestský úrad | 15. 2. 2017 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Oznam - Evidencia obyvateľov

V piatok dňa 17.02.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý,v r.
prednosta MsÚ
celý text

náš tip, Mestský úrad | 15. 2. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Začiatok vývozu BIO odpadu

Mestský úrad Piešťany a zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. oznamuje občanom, že vývoz BIO odpadu z rodinných domov začne v 9. kalendárnom týždni od 27.02.2017 a prebiehať bude každé 2 týždne. celý text

náš tip, Mestský úrad, Mesto | 13. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. celý text

náš tip, Mesto | 13. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Vyhlásenie ankety „ŠPORTOVEC ROKA 2016“

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyhlasuje anketu „ŠPORTOVEC ROKA 2016“ v nasledovných kategóriách: celý text

Primátor, náš tip, Mestský úrad, ... | 1. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

CENA PRIMÁTORA za rok 2016

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na CENU PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY. celý text

náš tip, Mesto | 1. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2017

Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 oznamuje, že: celý text

náš tip, Mesto | 1. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznámenie prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Vážení podnikatelia, celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 1. 2017 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Výzva - vtáčia chrípka

Na základe opatrenia vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Trnava č.j. 17/000339, žiadame všetkých obyvateľov mesta Piešťany, ktorí chovajú hydinu, holubov alebo iných vtákov v zajatí o bezodkladné nahlásenie tohto chovu na Mestský úrad v Piešťanoch- úsek životného prostredia, z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby- vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. celý text

náš tip, Mestský úrad, Mesto | 31. 1. 2017 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Predaj parkovacích kariet – zmena otváracích hodín

V roku 2016, konkrétne 2.11.2016 prebehlo úplné presťahovanie strediska parkovísk a trhovísk z Hviezdoslavovej ulice 18 na nové miesto na Valovej 1919/44. celý text

Služby mesta Piešťany, náš tip | 30. 1. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Výskyt vtáčej chrípky potvrdili aj v Piešťanoch

Počas minulého týždňa potvrdili vtáčiu chrípku u uhynutej labute nájdenej v koryte Váhu pri Kolonádovom moste. Z tohto dôvodu nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava opatrenia. Odporúčania vydal aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava. celý text

náš tip, Mesto | 30. 1. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistické zisťovanie údajov celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 1. 2017 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Oznámenie - evidencia obyvateľov

V pondelok dňa 09.01.2017 bude v čase od 09,30 hod.- 12,30 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý, v.r.
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 1. 2017 | Autor:

Oznam - 23.12.2016 čerpanie riadnej dovolenky

Dňa 23.12.2016 bude Mestský úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov mesta. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 12. 2016 | Autor:

Drobný stavebý odpad - Zberné stredisko

Zber drobných stavebných odpadov v prevádzke Zberné stredisko sa uskutočňuje formou množstvového zberu pričom cena za uloženie je stanovená vo výške 0,015€/kg. celý text

náš tip | 19. 12. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - Zberné stredisko

Otváracie hodiny celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 9. 12. 2016 | Autor: Zuzana Jakubisová

Otvorenie mobilnej ľadovej plochy

Dňa 6.12.2016 bude oficiálne otvorenie klziska, „mobilnej ľadovej plochy“ na voľnom priestranstve pri obchodnom dome PRIOR na ulici A.Hlinku v Piešťanoch. celý text

náš tip | 5. 12. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Zverejnenie dotácie  a účelu využitia prostriedkov z Recyklačného fondu


ostatné, náš tip, Mestský úrad | 21. 11. 2016 | Autor:

Pozvánka na stretnutie občanov m.č. Kocurice s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

Stretnutie občanov m. č. Kocurice s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 11. 2016 | Autor: Ing. Eduard Strapatý

Oznam - Oddelenie sociálnych a školských služieb

Dňa 19.10.2016 od 12.30 hod. bude Oddelenie sociálnych a školských služieb (sociálne) Mestského úradu zatvorené z dôvodu zabezpečovania Slávnostného stretnutia jubilantov mesta v Dome umenia.

Za pochopenie ďakujeme!

Ing. Eduard Strapatý Prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 10. 2016 | Autor:

Celoplošná celomestská deratizácia

(reguláciu živočíšnych škodcov)
celý text

náš tip, Mesto | 17. 10. 2016 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Označovanie budov

Mesto Piešťany týmto informuje verejnosť o pravidlách vo veci označovania budov súpisnými a orientačnými číslami. Dňom 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

náš tip | 27. 9. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej primestskej autobusovej dopravy na obdobie 201612017

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom
záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla 'poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2016 | Autor: Beáta Palkechová

Fotografická súťaž s názvom OKO DOLNÉHO POVAŽIA - TÉMA STROM

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM. celý text

Mesto | 12. 8. 2016 | Autor:

Obec Siladice organizuje fotografickú súťaž s názvom OKO DOLNÉHO POVAŽIA- TÉMA STROM

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM. celý text

Primátor | 12. 8. 2016 | Autor:

Oznámenie

Zanikol mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2016 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková
prvá prechádzajúci
z 2
posledná