Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Participarívny rozpočet mesta Piešťany pre rok 2018

O z n a m celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 15. 2. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.03.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 2. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

O Z N A M zákonné povinnosti pri označovaní budov súpisnými a orientačnými číslami

Mesto Piešťany týmto informuje verejnosť o pravidlách vo veci označovania budov súpisnými a orientačnými číslami. Dňom 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 2. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Upozornenie občanov

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. a Mestský úrad Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 2. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 24. 1. 2018 | Autor:

Štatistické zisťovanie RÚ

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1.februára 2018 do 30.apríla 2018 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 1. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

Oznámenie o zmene otváracích hodín

Pošta 6 celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 1. 2018 | Autor:

Oznam - evidencia obyvateľov

V pondelok dňa 08.01.2018 od 11.30 hod. bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľstva.

Ďakujeme za pochopenie


Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 1. 2018 | Autor:

Plán sobášnych obradov

Náležitosti k uzavretiu manželstva je potrebné dohodnúť na Mestskom úrade v Piešťanoch - matričnom úrade, Nám. SNP 3, Piešťany. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 2. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Oznam zberné stredisko

Mestský úrad Piešťany Vám oznamuje, že dňa 12.02.2018 (pondelok) bude prevádzka Zberné stredisko z dôvodu čerpania dovolenky otvorená iba do 12:30 hod.
Zároveň žiadame obyvateľov, aby počas zatvorenia prevádzky neukladali odpad pred jej vstupom. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 2. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová

Participatívny rozpočet mesta Piešťany


ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:

Ako pomôcť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii

Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Možno práve v tomto sychravom počasí sa Vám stalo, že ste boli oslovený so žiadosťou o pomoc – či už išlo o finančný príspevok na lieky pre choré dieťa, príspevok na pokazený invalidný vozík či stravu, lebo je hladný, ... . Je to prosba, ktorá sa len ťažko odmieta a ktorá Vás nenechá chladného. celý text

ostatné, náš tip | 1. 2. 2018 | Autor:

Ako pomôcť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii

Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Možno práve v tomto sychravom počasí sa Vám stalo, že ste boli oslovený so žiadosťou o pomoc – či už išlo o finančný príspevok na lieky pre choré dieťa, príspevok na pokazený invalidný vozík či stravu, lebo je hladný, ... . Je to prosba, ktorá sa len ťažko odmieta a ktorá Vás nenechá chladného. celý text

ostatné, Mestský úrad | 1. 2. 2018 | Autor:

Ako pomôcť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii

Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Možno práve v tomto sychravom počasí sa Vám stalo, že ste boli oslovený so žiadosťou o pomoc – či už išlo o finančný príspevok na lieky pre choré dieťa, príspevok na pokazený invalidný vozík či stravu, lebo je hladný, ... . Je to prosba, ktorá sa  len ťažko odmieta a  ktorá Vás nenechá chladného celý text

ostatné, Mesto | 1. 2. 2018 | Autor:

Oznam - zmena úradných hodín

V stredu dňa 31.01.2018 v čase od 11,00 – 14,00 hod. bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.
V naliehavých prípadoch odporúčame využiť služby notárskeho úradu - Nám. 1. mája č. 1121/14, 92101 Piešťany.


Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 1. 2018 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Cena primátora mesta Piešťany a anketa „Športovec roka 2017“

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2017“. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2017: kultúrnej, sociálnej a enviromentálnej.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 22. 1. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Mĺkva

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 1. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 1. 2018 | Autor:

Stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi

Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi na troch miestach: v jedálni na Staničnej ulici 22, v Zariadení pre seniorov Vila Julianna na Štefánikovej 125 a na pracovisku praktického vyučovania Semafor na ulici A. Hlinku 53/54. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 1. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Domáce a mobilné tiesňové volanie

Mesto Piešťany zabezpečuje pre svojich občanov signalizačné zariadenia, tzv. domáce a mobilné tiesňové volanie (DTV a MTV). celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 1. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Zápis do prvého ročníka ZŠ

Mesto Piešťany na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 11. 1. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda...

Vážení občania, Mesto Piešťany aj v roku 2018 pripravuje ocenenie pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno - vzdelávacom procese.

celý text

Zastupiteľstvo, Primátor, ostatné, ... | 11. 1. 2018 | Autor: Eva Bereczová

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2018

Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 oznamuje, že: celý text

Zastupiteľstvo, Primátor, ostatné, ... | 11. 1. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.02.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.:
NÁLEPKU, KPT. č. 32A/4
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 3. 1. 2018 | Autor:

Oznam MsÚ

Vážení občania,
Dňa 22.12.2017(piatok) bude Mestský úrad od 14.00 hod. zatvorený. celý text

ostatné, náš tip | 22. 12. 2017 | Autor:

Oznámenie - zánik mandátu

V súlade s ust. §192 ods.2 zák. č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 12. 2017 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Oznam - Zberné stredisko

Otváracie hodiny v prevádzke Zberné stredisko budú počas Vianočných sviatkov upravené nasledovne: celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 12. 2017 | Autor: Zuzana Jakubisová

Oznámenie - prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na
prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike
v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 16.01.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.:

DRUŽBY Č.

125/parc., 132/2,32,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46, 48/VE, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61,
61/VE, 62, 64, 65, 66, 67, 67/BL, 67/VE, 67/ZA, 68, 69, 70, 71, 71/TS, 72, 73, 73/ZA, 74, 75, 75A,
79,81,83 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 12. 2017 | Autor:

Oznámenie - prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:

Oznam - zmena úradných hodín

V stredu dňa 20.12.2017 budú úradné hodiny na všetkých pracoviskách MsÚ mimoriadne len do 14, 45 hod.
Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 12. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková
prvá prechádzajúci
z 6
posledná