Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Plagát

Výber z duchovnej hudby pre spev a organ od Jána Levoslava Bellu

Barytonista Tomáš Šelc a organista Marek Vrábel uvedú výber z duchovnej hudby pre spev a organ od Jána Levoslava Bellu celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 11. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Oznámenie - výdaj profilaktík

spresnenie pravidiel pri výdaji jódových profilaktík celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 11. 2017 | Autor: Ing. Vlasta Andelková

Výzva na vzdanie úcty obetiam vojen

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 11. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

OZNAM - Zberné stredisko

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 7. 11. 2017 | Autor: Zuzana Jakubisová

Oznam - evidencia obyvateľov

V pondelok dňa 06.11.2017 bude v čase od 07,30 hod.- 10,00 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 3. 11. 2017 | Autor:

VOĽBY  DO  ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Zoznamy kandidátov celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2017 | Autor:

Upozornenie pre občanov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi období pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 31. 10. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Preušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 28.11.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
VRBOVSKÁ č. 159 celý text

Podnikateľ, ostatné, náš tip, ... | 30. 10. 2017 | Autor: Jarmila Ferancová

Oznam - Zberné stredisko

Mestský úrad Piešťany oznamuje občanom, že od 01.11.2017 sa v prevádzke Zberné stredisko prechádza na otváracie hodiny platné pre zimné obdobie: celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 10. 2017 | Autor: Zuzana Jakubisová

Oznam - dane a poplatky

Dňa 27.10.2017 bude z dôvodu školenia zamestnancov
Z A T V O R E N Á
kancelária č. 33, OFS – dane a poplatky.


Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 26. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie - profilaktiká

spresnenie pravidiel pri výdaji jódových profilaktík celý text

Press, ostatné | 10. 11. 2017 | Autor:

Oznam - Rozkopávka Sládkovičova ulica

Rozkopávky na Sládkovičovej ulici sú súčasťou procesu odstránenia nedorobkov vzniknutých pri preberacom konaní zistených investorom (mestom) a v nadväznosti na „údajné“ poškodenie zemných vodovodných súprav vo vlastníctve spoločnosti TAVOS a.s. zhotoviteľom, ktoré však nebránia užívaniu MK. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 25. 10. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - Sládkovičova ulica

Rozkopávky na Sládkovičovej ulici sú súčasťou procesu odstránenia nedorobkov vzniknutých pri preberacom konaní zistených investorom (mestom) a v nadväznosti na „údajné“ poškodenie zemných vodovodných súprav vo vlastníctve spoločnosti TAVOS a.s. zhotoviteľom, ktoré však nebránia užívaniu MK. celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - klientské centrum

dňa 25.10.2017 bude z organizačno-technických dôvodov od 13,30 hod. zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.
                                                                       Ing. Eduard Strapatý
                    prednosta MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 19. 10. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Oznam - Oddelenie sociálnych a školských služieb

Dňa 18.10.2017 od 12.30 h bude Oddelenie sociálnych a školských služieb (sociálne) Mestského úradu Piešťany zatvorené z dôvodu zabezpečovania Slávnostného stretnutia jubilantov mesta v Dome umenia. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 17. 10. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - Uzatvorenie Oddelenia sociálnych a školských služieb

Dňa 18.10.2017 od 12.30 h bude Oddelenie sociálnych a školských služieb (sociálne) Mestského úradu Piešťany zatvorené z dôvodu zabezpečovania Slávnostného stretnutia jubilantov mesta v Dome umenia. celý text

ostatné, Mesto | 17. 10. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - evidencia obyvateľov

Oznam

V čase od 16.-31.10.2017 sa z mimoriadnych technických dôvodov upravujú úradné hodiny na evidencii obyvateľov nasledovne:

8,00 hod. – 13,00 hod.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 10. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Výdaj nových jódových profylaktík

Dňom 16. októbra 2017 začína výdaj nových jódových profylaktík. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 10. 2017 | Autor: Ing. Vlasta Andelková

Preušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.11.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:30 hod. do 13:30 hod.:
DUBČEKA, A. č. 10, 12, 14, 16,6, 8 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 10. 2017 | Autor:

Oznam - evidencia obyvateľov

dňa 13.10.2017 a v pondelok  dňa 16.10.2017 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
  
Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 10. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 30.10.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.:
CES KRAJINSKÁ č. 34
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 10. 2017 | Autor:

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.10.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.:

DUBČEKA, A. č. 21, 23, 25
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 5. 10. 2017 | Autor:

Oznam - Klientské centrum

V pondelok dňa 09.10.2017 bude od 13, 00 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.


Ďakujeme za pochopenieIng. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 10. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

UPOZORNENIE - Rekonštrukcia lávky

Počas 41. kalendárneho týždňa (t.j. od 09.10.2017 do 13.10.2017), budú Služby mesta Piešťany, stredisko údržby, vykonávať rekonštrukciu lávky (výmena dosiek), medzi Studenou a Dlhou ulicou. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip, ... | 4. 10. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Volebná kampaň 

Vyhradenie  plôch  na  umiestňovanie volebných plagátov pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 04.11.2017 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 9. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 19.10.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 21. 9. 2017 | Autor:

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.10.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 9. 2017 | Autor: Jarmila Ferancová

Informácia o plánovanom arboristickom ošetrení drevín v meste Piešťany

Informujeme o začiatku realizácie arboristického ošetrenia drevín – 36 ks líp malolistých na ulici Pod Párovcami od Evanjelického kostola po Kuzmányho ulicu v priebehu 38. týždňa (tento týždeň, obidve strany ulice), podľa vývoja počasia (práce majú byť podľa zmluvy vykonané do 30.09.2017). Práce bude realizovať špecializovaná arboristická firma, vrátane likvidácie napílenej drevnej hmoty. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 20. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Európsky týždeň mobility

V rámci kampane “Európsky týždeň mobility“ v dňoch 16. 09. 2017 – 22. 09. 2017 sa mesto Piešťany v spolupráci s dopravcom Arriva Trnava a.s. zapojí dňa 21. 09. 2017 (štvrtok) aktivitou - bezplatnou prepravou pre verejnosť v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 19. 9. 2017 | Autor: Ing. Peter Lukačovič

OZNAM: Ošetrenie drevín

Mesto Piešťany bude prostredníctvom vysúťažených firiem vykonávať arboristické ošetrenie vybraných drevín v Mestskom parku a v Sade A.Kmeťa (ide o dreviny ,ktoré sa nachádzajú priamo aj v blízkosti detského ihriska a chodníkov, topoľová alej v blízkosti evanjelického kostola po Kuzmányho ulicu), tieto práce by sa mali začať uskutočňovať už koncom tohto týždňa alebo budúci týždeň. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 19. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová
prvá prechádzajúci
z 5
posledná