Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

1. jarný zber - sídlisko Andreja Hlinku - Zavretý kút

Zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 4. 2018 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu v meste Piešťany

JAR 2018
HARMONOGRAM
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 4. 2018 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Mestský úrad Piešťany upozorňuje občanov mesta Piešťany, že podľa § 53 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú obce povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Z uvedeného dôvodu bude v dňoch od 24.04. 2018 do 30. 04. 2018 vykonaná celomestská deratizácia verejných priestranstiev.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 12. 4. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Zisťovanie SILC

Štatistický úrad SR celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 4. 2018 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Zisťovanie IKT

Štatistický úrad celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 4. 2018 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - Krížna, Slnečná, Vážska celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 4. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

Oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - Lúčna celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 4. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

Oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - Panenská ulica celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 4. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

Termín odpájania plynu od domov na Winterovej ulici

Termínom pre odpájanie plynu od domov počas rekonštrukcie na Winterovej ulici je po dohode so Slovenským plynárenským priemyslom - od 3.4. do 3.5.2018. Ďakujeme za pochopenie.


celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 26. 3. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Pokladňa na mestskom úrade je otvorená aj počas obeda

Vzhľadom k zvýšenému záujmu obyvateľov o platby poplatku za komunálny odpad v pokladni mestského úradu, sme pristúpili k rozšíreniu otváracích hodín pokladne aj počas obednej prestávky v čase od 11,30 do 12,30 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 4. 4. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Letový výcvik

Letisko Piešťany, a.s oznamuje, že dňa 20. a 21.03 2018 v denných hodinách bude vykonávaný letový výcvik na letisku Piešťany s typom lietadla Boeing 737-800.
Ospravedlňujeme sa za prípadnú hlučnosť spôsobenú lietadlom.

Ďakujeme za porozumenie.
Letisko Piešťany, a.s.
celý text

ostatné, náš tip | 19. 3. 2018 | Autor:

Zmena otváracích hodín

Zberné stredisko celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 2. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová

Zoznam žiadateľov o dotáciu v roku 2018

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia mohli do polovice februára smerovať na piešťanský mestský úrad svoje žiadosti o dotácie v siedmich oblastiach. Jednotliví žiadatelia pýtajú na podporu svojich 89 projektov spolu až 131 206 eur. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 26. 2. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.03.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 2. 2018 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Oznam - Rekonštrukcia plynovodu na Winterovej ulici v mesiaci február - máj


Press, ostatné, náš tip, ... | 20. 2. 2018 | Autor:

Participatívny rozpočet mesta Piešťany pre rok 2018

O z n a m celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 15. 2. 2018 | Autor:

Participatívny rozpočet mesta Piešťany


ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.03.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 2. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

O Z N A M zákonné povinnosti pri označovaní budov súpisnými a orientačnými číslami

Mesto Piešťany týmto informuje verejnosť o pravidlách vo veci označovania budov súpisnými a orientačnými číslami. Dňom 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 2. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Plán sobášnych obradov

Náležitosti k uzavretiu manželstva je potrebné dohodnúť na Mestskom úrade v Piešťanoch - matričnom úrade, Nám. SNP 3, Piešťany. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 2. 2018 | Autor: Eva Bereczová

Upozornenie občanov

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. a Mestský úrad Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 2. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová

Oznam zberné stredisko

Mestský úrad Piešťany Vám oznamuje, že dňa 12.02.2018 (pondelok) bude prevádzka Zberné stredisko z dôvodu čerpania dovolenky otvorená iba do 12:30 hod.
Zároveň žiadame obyvateľov, aby počas zatvorenia prevádzky neukladali odpad pred jej vstupom. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 2. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová

Ako pomôcť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii

Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Možno práve v tomto sychravom počasí sa Vám stalo, že ste boli oslovený so žiadosťou o pomoc – či už išlo o finančný príspevok na lieky pre choré dieťa, príspevok na pokazený invalidný vozík či stravu, lebo je hladný, ... . Je to prosba, ktorá sa len ťažko odmieta a ktorá Vás nenechá chladného. celý text

ostatné, náš tip | 1. 2. 2018 | Autor:

Ako pomôcť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii

Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Možno práve v tomto sychravom počasí sa Vám stalo, že ste boli oslovený so žiadosťou o pomoc – či už išlo o finančný príspevok na lieky pre choré dieťa, príspevok na pokazený invalidný vozík či stravu, lebo je hladný, ... . Je to prosba, ktorá sa len ťažko odmieta a ktorá Vás nenechá chladného. celý text

ostatné, Mestský úrad | 1. 2. 2018 | Autor:

Ako pomôcť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii

Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Možno práve v tomto sychravom počasí sa Vám stalo, že ste boli oslovený so žiadosťou o pomoc – či už išlo o finančný príspevok na lieky pre choré dieťa, príspevok na pokazený invalidný vozík či stravu, lebo je hladný, ... . Je to prosba, ktorá sa  len ťažko odmieta a  ktorá Vás nenechá chladného celý text

ostatné, Mesto | 1. 2. 2018 | Autor:

Oznam - zmena úradných hodín

V stredu dňa 31.01.2018 v čase od 11,00 – 14,00 hod. bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.
V naliehavých prípadoch odporúčame využiť služby notárskeho úradu - Nám. 1. mája č. 1121/14, 92101 Piešťany.


Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 1. 2018 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 24. 1. 2018 | Autor:

Cena primátora mesta Piešťany a anketa „Športovec roka 2017“

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2017“. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2017: kultúrnej, sociálnej a enviromentálnej.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 22. 1. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Mĺkva

Štatistické zisťovanie RÚ

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1.februára 2018 do 30.apríla 2018 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 1. 2018 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 1. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná