Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.10.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 9. 2017 | Autor: Jarmila Ferancová

Informácia o plánovanom arboristickom ošetrení drevín v meste Piešťany

Informujeme o začiatku realizácie arboristického ošetrenia drevín – 36 ks líp malolistých na ulici Pod Párovcami od Evanjelického kostola po Kuzmányho ulicu v priebehu 38. týždňa (tento týždeň, obidve strany ulice), podľa vývoja počasia (práce majú byť podľa zmluvy vykonané do 30.09.2017). Práce bude realizovať špecializovaná arboristická firma, vrátane likvidácie napílenej drevnej hmoty. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 20. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Európsky týždeň mobility

V rámci kampane “Európsky týždeň mobility“ v dňoch 16. 09. 2017 – 22. 09. 2017 sa mesto Piešťany v spolupráci s dopravcom Arriva Trnava a.s. zapojí dňa 21. 09. 2017 (štvrtok) aktivitou - bezplatnou prepravou pre verejnosť v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 19. 9. 2017 | Autor: Ing. Peter Lukačovič

OZNAM: Ošetrenie drevín

Mesto Piešťany bude prostredníctvom vysúťažených firiem vykonávať arboristické ošetrenie vybraných drevín v Mestskom parku a v Sade A.Kmeťa (ide o dreviny ,ktoré sa nachádzajú priamo aj v blízkosti detského ihriska a chodníkov, topoľová alej v blízkosti evanjelického kostola po Kuzmányho ulicu), tieto práce by sa mali začať uskutočňovať už koncom tohto týždňa alebo budúci týždeň. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 19. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Rekonštrukcia lávky cez Dubové

Dňa 22.- 23.8.2017 budú Služby mesta Piešťany, stredisko údržby, vykonávať rekonštrukciu lávky cez Dubové (INČUČUNA). Lávka bude UZATVORENÁ.
celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 21. 8. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - evidencia obyvateľov

V pondelok dňa 28.08.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý, v.r.
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 8. 2017 | Autor:

Oznam - Matričný úrad

Vo štvrtok dňa 27.7.2017 bude od 12,30 hod. Matričný úrad z technických príčin zatvorený.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 7. 2017 | Autor: Martina Gregoričková

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2017/2018

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTS K) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 19. 9. 2017 | Autor: Beáta Palkechová

Oznam – stavebné práce na Vážskej ulici

Vážení občania, v období od 38. týždňa 2017 začnú v meste Piešťany plánované stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích miest, obnovou chodníkov, a s tým spojené sadové úpravy v lokalite Vážska pred bytovým domom 3567/23-31. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 8. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - evidencia obyvateľov

V pondelok dňa 31.07.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 24. 7. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec od 5. septembra 2017. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 6. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Nahlasovanie poškodení a porúch

Vážení občania, poruchy verejného osvetlenia, poškodenia mestského mobiliáru (napr. uličné koše, lavičky), lokálne poškodenia mestských komunikácií (výtlky), poškodenia drevín nahlasujte na telefónnom čísle 033/79 141 01, prípadne e-mailom na adresu smp@sluzbymesta.sk. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 5. 9. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 18.08.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 18.08.2017 bez dodávky elektriny niektoré ulice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 16.08.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 16.08.2017 bez dodávky elektriny niektoré ulice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 10.08.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.08.2017 bez dodávky elektriny niektoré ulice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - Zmena pokladničných hodín na Mestskom úrade

dňa 19.7.2017(streda) pokladňa otvorená od 13.30 do 17.30 hod.
dňa 20.7.2017(štvrtok) pokladňa otvorená od 12.30 do 16.30 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 18. 7. 2017 | Autor:

Most na Lido opäť otvorený

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik dňa 11.07.2017 krátko popoludní odstránil dreviny spadnuté na konštrukciu mosta. Most je opäť otvorený verejnosti. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 17. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Pošta Piešťany 5 - Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 17.07.2017 do 21.07.2017 bude Pošta Piešťany 5, Staničná 20/34, 921 O1 Piešťany dočasne zatvorená.
Dôvodom dočasného zatvorenia je čerpanie dovolenky vedúcej pošty.
Poštové služby v lokalite budú počas dočasného zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Piešťany 1.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 033/558 6456, 033/558 6450.

S pozdravom


Ing. Miroslava Šicková
vedúca Obvodu hlavnej pošty Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 7. 2017 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Pošta Piešťany 4 - Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 17.07.2017 do 28.07.2017 bude Pošta Piešťany 4, Vážska 2, 921 01 Piešťany dočasne zatvorená.
Dôvodom dočasného zatvorenia je čerpanie dovolenky vedúcej pošty.
Poštové služby v lokalite budú počas dočasného zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Piešťany 1.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 033/558 6456, 033/558 6450.

S pozdravom


Ing. Miroslava Šicková
vedúca Obvodu hlavnej pošty Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 7. 2017 | Autor: Martin Valo

Obvodné oddelenie Policajného zboru Piešťany - správa pre občanov

V súvislosti s opakujúcimi sa prípadmi podvodného konania na senioroch, pri ktorých páchatelia žiadajú od seniorov peniaze na rôzne účely žiadame seniorov o zvýšenú obozretnosť a opatrnosť, žiadame ich aby neodovzdávali peniaze cudzím osobám, ktoré nepoznajú a taktiež aby si informácie overovali u svojich príbuzných. Zároveň žiadame seniorov, aby si do bytu resp. domu nevpúšťali cudzie osoby. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Opätovné uzavretie mosta na Lido

Oznamujeme Vám, že Most na Lido je od 08. júla 2017 z bezpečnostných dôvodov opätovne uzavretý pre ďalšie popadané stromy na jeho konštrukciu. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje odstránenie spadnutých a nebezpečných stromov z okolia mosta. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip, ... | 10. 7. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 30. 6. 2017 | Autor: Ing. Vlasta Andelková

Oznámenie o spriechodnení Mosta na Lido

Oznamujeme občanom, že stromy spadnuté v dôsledku silného vetra na konštrukciu Mosta na Lido (húpacieho mosta) boli včera odstránené a dočasne uzavretý most pre bezpečnosť občanov tak bol spriechodnený.

celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 28. 6. 2017 | Autor:

Evidencia obyvateľov - zmena úradných hodín

Vo štvrtok dňa 06.07.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 6. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Pokladňa - zmena úradných hodín

Dňa 29.6.2017 bude pokladňa v čase od 13,30 do 15,30 hod. zatvorená z technických príčin.

Úhrady môžete realizovať prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet mesta, prípadne poštovou poukážkou na pošte.

Za porozumenie ďakujeme.

Ing. Strapatý Eduard
prednosta
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 6. 2017 | Autor: Adriana Šliková

Oznámenie o úplnej uzávierke Mosta na Lido (Húpacieho mosta)

Služby mesta Piešťany ako správca mostových jednotiek a lávok v meste Piešťany oznamujú občanom, že z dôvodu odstraňovania havarijného stavu vzniknutého spadnutými topoľmi na konštrukciu Mosta na Lido, bude z bezpečnostných dôvodov tento most uzavretý až do odvolania. Odstraňovanie havarijného stavu bude z dôvodu bezpečnosti arboristov možné, až keď ustane silný nárazový vietor. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 23. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

OZNAM O STRAVOVANÍ

Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi:
v Jedálni, Staničná 22, v ZpS Vila Julianna, Štefánikova 125, PPV Semafor, ul. A. Hlinku 53/54.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Projekt na posilnenie pracovných návykov občanov bez domova a ich integráciu do spoločnosti

Mesto Piešťany v spolupráci s OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany a OZ Pro civitate spustilo projekt, ktorého cieľom je posilniť pracovné návyky občanov bez domova a ich integráciu do spoločnosti. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerokovanie návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 - úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov – o z n á m e n i e

Mesto Piešťany na základe § 4 ods.3, písm. i) zákona č. 453/2001 Z.z. a ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v zmysle §16 ods.1, 2 zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zabezpečuje podľa § 30 a § 31 uvedeného stavebného zákona taktiež jej zmeny a doplnky. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - usporiadatelia verejných športových podujatí

Vážení usporiadatelia verejných športových podujatí, v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov Vás vyzývame, aby ste si plnili oznamovaciu povinnosť voči mestu a v súlade s §4 uvedeného zákona písomne oznámili zámer usporiadať verejné športové podujatie najneskôr
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová
prvá prechádzajúci
z 4
posledná