Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznam - Matričný úrad

Vo štvrtok dňa 27.7.2017 bude od 12,30 hod. Matričný úrad z technických príčin zatvorený.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 7. 2017 | Autor: Martina Gregoričková

Oznam - evidencia obyvateľov

V pondelok dňa 31.07.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 24. 7. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Prerušenie distribúcie elektriny - 18.08.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 18.08.2017 bez dodávky elektriny niektoré ulice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 16.08.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 16.08.2017 bez dodávky elektriny niektoré ulice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 10.08.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.08.2017 bez dodávky elektriny niektoré ulice. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - Zmena pokladničných hodín na Mestskom úrade

dňa 19.7.2017(streda) pokladňa otvorená od 13.30 do 17.30 hod.
dňa 20.7.2017(štvrtok) pokladňa otvorená od 12.30 do 16.30 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 18. 7. 2017 | Autor:

Most na Lido opäť otvorený

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik dňa 11.07.2017 krátko popoludní odstránil dreviny spadnuté na konštrukciu mosta. Most je opäť otvorený verejnosti. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 17. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Pošta Piešťany 5 - Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 17.07.2017 do 21.07.2017 bude Pošta Piešťany 5, Staničná 20/34, 921 O1 Piešťany dočasne zatvorená.
Dôvodom dočasného zatvorenia je čerpanie dovolenky vedúcej pošty.
Poštové služby v lokalite budú počas dočasného zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Piešťany 1.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 033/558 6456, 033/558 6450.

S pozdravom


Ing. Miroslava Šicková
vedúca Obvodu hlavnej pošty Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 7. 2017 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Pošta Piešťany 4 - Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 17.07.2017 do 28.07.2017 bude Pošta Piešťany 4, Vážska 2, 921 01 Piešťany dočasne zatvorená.
Dôvodom dočasného zatvorenia je čerpanie dovolenky vedúcej pošty.
Poštové služby v lokalite budú počas dočasného zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Piešťany 1.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 033/558 6456, 033/558 6450.

S pozdravom


Ing. Miroslava Šicková
vedúca Obvodu hlavnej pošty Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 7. 2017 | Autor: Martin Valo

Obvodné oddelenie Policajného zboru Piešťany - správa pre občanov

V súvislosti s opakujúcimi sa prípadmi podvodného konania na senioroch, pri ktorých páchatelia žiadajú od seniorov peniaze na rôzne účely žiadame seniorov o zvýšenú obozretnosť a opatrnosť, žiadame ich aby neodovzdávali peniaze cudzím osobám, ktoré nepoznajú a taktiež aby si informácie overovali u svojich príbuzných. Zároveň žiadame seniorov, aby si do bytu resp. domu nevpúšťali cudzie osoby. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 7. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Opätovné uzavretie mosta na Lido

Oznamujeme Vám, že Most na Lido je od 08. júla 2017 z bezpečnostných dôvodov opätovne uzavretý pre ďalšie popadané stromy na jeho konštrukciu. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje odstránenie spadnutých a nebezpečných stromov z okolia mosta. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip, ... | 10. 7. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 30. 6. 2017 | Autor: Ing. Vlasta Andelková

Oznámenie o spriechodnení Mosta na Lido

Oznamujeme občanom, že stromy spadnuté v dôsledku silného vetra na konštrukciu Mosta na Lido (húpacieho mosta) boli včera odstránené a dočasne uzavretý most pre bezpečnosť občanov tak bol spriechodnený.

celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 28. 6. 2017 | Autor:

Evidencia obyvateľov - zmena úradných hodín

Vo štvrtok dňa 06.07.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 6. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Pokladňa - zmena úradných hodín

Dňa 29.6.2017 bude pokladňa v čase od 13,30 do 15,30 hod. zatvorená z technických príčin.

Úhrady môžete realizovať prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet mesta, prípadne poštovou poukážkou na pošte.

Za porozumenie ďakujeme.

Ing. Strapatý Eduard
prednosta
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 6. 2017 | Autor: Adriana Šliková

Oznámenie o úplnej uzávierke Mosta na Lido (Húpacieho mosta)

Služby mesta Piešťany ako správca mostových jednotiek a lávok v meste Piešťany oznamujú občanom, že z dôvodu odstraňovania havarijného stavu vzniknutého spadnutými topoľmi na konštrukciu Mosta na Lido, bude z bezpečnostných dôvodov tento most uzavretý až do odvolania. Odstraňovanie havarijného stavu bude z dôvodu bezpečnosti arboristov možné, až keď ustane silný nárazový vietor. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 23. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

OZNAM O STRAVOVANÍ

Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi:
v Jedálni, Staničná 22, v ZpS Vila Julianna, Štefánikova 125, PPV Semafor, ul. A. Hlinku 53/54.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Projekt na posilnenie pracovných návykov občanov bez domova a ich integráciu do spoločnosti

Mesto Piešťany v spolupráci s OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany a OZ Pro civitate spustilo projekt, ktorého cieľom je posilniť pracovné návyky občanov bez domova a ich integráciu do spoločnosti. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerokovanie návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 - úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov – o z n á m e n i e

Mesto Piešťany na základe § 4 ods.3, písm. i) zákona č. 453/2001 Z.z. a ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v zmysle §16 ods.1, 2 zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zabezpečuje podľa § 30 a § 31 uvedeného stavebného zákona taktiež jej zmeny a doplnky. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - usporiadatelia verejných športových podujatí

Vážení usporiadatelia verejných športových podujatí, v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov Vás vyzývame, aby ste si plnili oznamovaciu povinnosť voči mestu a v súlade s §4 uvedeného zákona písomne oznámili zámer usporiadať verejné športové podujatie najneskôr
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí

Vážení usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí, v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov Vás vyzývame, aby ste si plnili oznamovaciu povinnosť voči mestu a v súlade s §3 uvedeného zákona písomne oznámili zámer usporiadať verejné kultúrne podujatia najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 22. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

ANKETA – ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

Mesto Piešťany, v snahe o predchádzanie vzniku odpadov má záujem podporiť systém DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA na území mesta. V súčasnej dobe sa pripravujú podklady k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu kvalita životného prostredia na zakúpenie domácich kompostérov. V prípade schválenia žiadosti by sme radi poskytli všetkým záujemcom kvalitný záhradný kompostér. K tomu však potrebujeme zistiť Váš záujem o tieto kompostéry. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 6. 2017 | Autor: Zuzana Jakubisová

Oznam - Dňa 16. 06. 2017 bude  Mestský úrad zatvorený

Oznam - Dňa 16. 06. 2017 bude  Mestský úrad zatvorený z dôvodu účasti zamestnancov MsÚ na školení celý text

náš tip, Mestský úrad | 8. 6. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 29.06.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 29.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.06.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 27.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 22.06.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 22.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 21.06.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Prerušenie distribúcie elektriny - 20.06.2017

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 20.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Zoznam žiadateľov o dotáciu v roku 2017 - II. kolo

V druhom kole žiada o dotáciu z mestského rozpočtu v troch oblastiach 13 subjektov. Celkovo pre svoje projekty žiadajú sumu 10 695 eur. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 7. 6. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Súťaž o "Najoblúbenejšieho predajcu NOTA BENE"

Máte svojho obľúbeného predajcu časopisu Nota Bene, ktorého pravidelne podporujete kúpou časopisu? Chceli by ste mu vyjadriť svoju podporu aj iným spôsobom?
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 29. 5. 2017 | Autor: Eva Bereczová
prvá prechádzajúci
z 4
posledná