Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

Vážená verejnosť. 

informujeme vás, že Mesto Piešťany vyhotovuje na verejných miestach obrazové záznamy z priebehu verejných spoločenkých, kultúrnych a športových podujatí za účelom zhotovovania fotografickej a video dokumentácie s jej následnou  propagáciou zverejnením na webovej stránke mesta www.piestany.sk, prípadne v iných publikačných médiách s právnym základom oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov (obrazové záznamy týkajúce sa vašej osoby alebo vašich prejavov osobnej povahy) prevádzkovateľ spracúva za  účelom poskytovania informácii verejnosti. V prípade nesúhlasu so zvrejnením obrazových záznamov (osobných údajov) kontaktujte Mestský úrad mailom msu@piešťany.sk alebo osobne na adrese Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany. 

 

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Stretnutie jubilantov 27. 10. 2016

#

Úcta k starším 27. 10. 2016

#

Piknik v parku 29. 9. 2016

prvá prechádzajúci
z 2
posledná